Numismatische collectie

De basis voor de numismatische collectie van de Rabobank werd in 1965 gelegd met de aankoop van een particuliere verzameling. Deze collectie werd vervolgens uitgebreid met aankopen en bevat numismatische objecten vanaf de oudheid tot aan nu. 

De verzameling gaf (en geeft) een overzicht van het historische muntwezen in de Nederlanden. Van meet af aan was het de bedoeling uit de collectie ten toon te stellen. Jarenlang trok een selectie uit de verzameling door het land en waren in lokale banken vier vitrines vol munten te zien. Bankklanten, bezoekers en leerlingen van basisscholen kregen daar uitvoerig tekst en uitleg over de geschiedenis van het muntwezen. Tegen het einde van de jaren ’80 nam de belangstelling hiervoor af, mede door het teruglopende bezoek aan de bankhal (komst van geldautomaten e.d.). De collectie leidde daarna een slapend bestaan. In het Rabo Museum is nu een kleine selectie uit de collectie te zien.