Audiovisueel materiaal

De audiovisuele collectie bestaat hoofdzakelijk uit films en videoprogramma's waarvan het grootste deel afkomstig is van de voormalige Audiovisuele Dienst van Rabobank Nederland.

De Audiovisuele Dienst maakte in de periode 1978-1998 onder meer het bedrijfsjournaal Bank in Beeld, voorlichtingsprogramma's en instructie- en opleidingsvideo's voor het personeel. Ook bewaarde de dienst kopieën van tv- en radiocommercials en van in opdracht van Rabobank extern gemaakte programma's. De collectie bevat enkele bedrijfsfilms uit de periode 1949-1978. De oudste films hebben een voorlichtend karakter over de landbouw, de landbouwcoöperaties en het coöperatieve landbouwkrediet. Latere films maken vooral propaganda voor het sparen en zijn gericht op de jeugd.

Videoprogramma's en films kunnen op afspraak bekeken worden bij de afdeling Bedrijfshistorie.
Een aantal oude reclames kunt u hier of op Youtube bekijken.