Stambomen

Van elke huidige Rabobank is een stamboom beschikbaar. Deze vereenvoudigde schematische weergave laat zien hoe deze Rabobank zich heeft ontwikkeld: van de eerste kleine boerenleenbanken volgens het systeem-Raiffeisen via een of meer fusies tot de Rabobank van nu.


In 1955 waren er 1324 lokale banken, die waren aangesloten bij twee overkoepelende organisaties, de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank (CCRB) in Utrecht of de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank (CCB) in Eindhoven. Door fusies nam dit aantal geleidelijk af.
In 1972 ontstond uit de fusie van de CCRB en de CCB de centrale Rabobank. Ook de aangesloten banken gingen Rabobank heten. Sindsdien is het aantal Rabobanken door onderlinge fusies verder afgenomen. Sinds 1 januari 2016 vormen alle lokale Rabobanken en hun voormalige centrale organisatie, Rabobank Nederland, één bank: de Rabobank. Die ontwikkeling is niet in deze stambomen opgenomen.

Leeswijzer:

De stambomen laten zich lezen van links naar rechts. Aan de linkerzijde staan de (plaats)namen van de oudste banken en aan de rechterzijde staat de naam van de huidige Rabobank. Voor de leesbaarheid is van de oorspronkelijke banken de vestigingsplaats opgenomen in plaats van de (officiële) banknaam. Tussen haakjes staat het oprichtingsjaar.

Aan de kleur van de lijnen en de knoop zijn de fusies te herkennen. Bij elke fusie van twee of meer banken is de naam van de fusiebank en het jaar van fusie opgenomen. Daarbij staat het knooppunt in het fusiejaar.