Jaarverslagen

De pagina Jaarverslagen bevat (scans van) de jaarverslagen van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank (CCRB) van 1898 tot en met 1971, van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank (CCB) van 1901 tot en met 1971 en van Rabobank Nederland van 1970 tot en met 2008.

CCB en CCRB

De beide centrale organisaties brachten al vroeg verslag uit van de resultaten van het bedrijf. In eerste instantie betrof het voornamelijk summiere gegevens en veel cijfers, later werd het woordelijke verslag steeds uitgebreider. Vanaf de jaren '50 werd er naast een balans van de centrale bank en een verzamelbalans van de aangesloten boerenleenbanken ook een gecombineerde balans van de centrale organisatie en de aangesloten banken opgenomen. Daarvoor verzamelden beide organisaties ook jaarlijks gegevens van aangesloten banken. Deze statistieken werden gepubliceerd in een aparte uitgave bij het jaarverslag. Het betroffen dan wel de cijfers van een jaar eerder, omdat pas in de loop van het kalenderjaar alle cijfers van de lokale banken verzameld en gecontroleerd konden worden. De statistieken van bij de CCB aangesloten banken zijn er van 1903 t/m 1954; klik hier. De statistieken van banken aangesloten bij de CCRB lopen van 1904 t/m 1942, plus 1947; klik hier.

Rabobank Nederland

De jaarverslagen van de Rabobank bevatten een tekstueel deel en de gecombineerde cijfers van de centrale organisatie, de gezamenlijke aangesloten banken en enkele verwante instellingen, zoals de Rabohypotheekbank. Deze combinatie wordt vanaf 1999 de Rabobank Groep genoemd. De jaarrekening van de centrale organisatie, Rabobank Nederland, werd aanvankelijk opgenomen in het gepubliceerde jaarverslag, later werd dit apart uitgebracht. Deze aparte uitgaven zijn niet in het bronnenarchief opgenomen. U kunt ze bij de afdeling Bedrijfshistorie inzien. Dit laatste geldt ook voor zelfstandig uitgebracht jaarrekeningen en jaarverslagen van de Rabohypotheekbank, het Onderling Waarborgfonds, de Rabobank Foundation en andere gelieerde instellingen - voor zover aanwezig.