Notulen & verslagen

U kunt online zoeken in de gedrukte stenografische verslagen van de algemene vergaderingen van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank (1902-1972) en van de algemene vergaderingen van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank (1913-1972). Andere notulen uit de aanwezige archieven kunt op aanvraag raadplegen bij Bedrijfshistorie Rabobank.

Op de algemene vergadering van de centrale organisatie kwamen de vertegenwoordigers van de aangesloten banken bijeen om onder leiding van het bestuur en de raad van toezicht de gang van zaken in de organisatie te bespreken. Het bestuur en de raad van toezicht legden verantwoording af van hun werkzaamheden. De ledenbanken stemden over de statuten en reglementen, kozen de leden van het bestuur en de raad van toezicht en stelden de jaarrekening vast. De algemene vergaderingen werden woordelijk vastgelegd en deze stenografische verslagen werden daarna gedrukt en verspreid onder de ledenbanken. De verslagen geven een interessant beeld van wat er speelde in de organisatie en welke discussies er gevoerd werden.

Zoeken

U kunt uw zoekvraag hierboven invullen. Hiermee zoekt u op woorden of termen in de tekst van de verslagen. Het resultaat van uw zoekopdracht vindt u in het zoekresultaat. Mochten dit er erg veel zijn, dan kunt u vervolgens de zoekresultaten beperken door in de linkerkolom de betreffende organisatie aan of uit te vinken of door te beperken in de periode. Door op een van de hits te klikken gaat u naar de betreffende pagina/paragraaf.

U kunt bij Rabobank Bedrijfshistorie inzage vragen in notulen en verslagen van andere bestuursorganen vóór 1972.
Klik hier om in te loggen als medewerker van Rabobank Bedrijfshistorie.

Naar notulen overzicht