Bibliotheek

De bibliotheek bevat boeken en documentatie over uiteenlopende onderwerpen, zoals geld- en bankwezen, coöperaties, landbouw en grote bedrijven met de nadruk op geschiedenis. 

Naast externe publicaties maken ook de eigen uitgaven van de Rabobank en haar voorgangers, in de vorm van boeken, periodieken en brochures, terug te vinden de bibliotheek. In het bijzonder kunnen nog vermeld worden de (jubileum)uitgaven van de lokale banken. Een aparte deelcollectie vormt de verzameling boeken over coöperaties in binnen- en buitenland afkomstig van prof. W.J. van Diepenbeek.
N.B. De periodieken en jaarverslagen zijn gedigitaliseerd en op deze website doorzoekbaar gemaakt. Folders zijn terug te vinden in de collectie promotiemateriaal.

Door de afdeling is een verzameling mappen met documentatie aangelegd over lokale banken, rechtspersonen en afdelingen die tot de centrale bank horen, personen die voor de Rabobank van betekenis zijn geweest en diverse (financiële) onderwerpen die voor onderzoek interessant kunnen zijn.

Boeken en publicaties zijn op afspraak te raadplegen bij de afdeling Bedrijfshistorie; zij worden niet uitgeleend.