Rabobank Regio Den Haag

Download PDF

Deze stamboom is een schematische weergave van de ontwikkeling van Rabobank Regio Den Haag: van de eerste kleine boerenleenbanken volgens het systeem-Raiffeisen via een of meer fusies tot de Rabobank van nu.

Leeswijzer:

De stamboom laat zich lezen van links naar rechts. Aan de linkerzijde staan de (plaats)namen van de oudste banken en aan de rechterzijde staat de naam van de huidige Rabobank. Voor de leesbaarheid is van de oorspronkelijke banken de vestigingsplaats opgenomen in plaats van de (officiële) banknaam. Tussen haakjes staat het oprichtingsjaar. Bij twee banken met dezelfde plaatsnaam staat tussen haakjes of het een Boerenleenbank (CCB) of een Raiffeisenbank (CCRB) was.

Aan de kleur van de lijnen en het knooppunt zijn de fusies te herkennen. Bij elke fusie van twee of meer banken staat de naam van de fusiebank en het jaar van fusie. Het knooppunt ligt op het fusiejaar.

FD02 041 03

De voorgangers van Rabobank Regio Den Haag zijn de banken: Benthuizen, Den Haag-Loosduinen, ‘s-Gravenhage, Leidschendam, Rijswijk, Scheveningen, Vlietstreek-Zoetermeer, Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer, Zoetermeer-Benthuizen.

.